ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

ÐẠI HỌC, CAO ÐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

  • A. THÔNG TIN THÍ SINH
Họ tên thí sinh(Viết đúng như giấy khai sinh) (*)
Bạn cần nhập thông tin vào mục này.
Năm tốt nghiệp THPT (*)
Bạn cần nhập thông tin vào mục này.
Email
Hãy nhập địa chỉ mail hợp lệ.
Điện thoại (*)
Bạn cần nhập thông tin vào mục này.
Thời gian nhập học
Địa chỉ: (Ghi rõ địa chỉ của bạn)
Bạn cần nhập thông tin vào mục này.
  • B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
(Thí sinh xét tuyển theo Tổng điểm cả năm lớp 12)
Tổng điểm (*)
Bạn cần nhập thông tin vào mục này.
Nguyện vọng 1 (*)
Bạn cần nhập thông tin vào mục này.
Nguyện vọng 2
Nguyện vọng 3
Nguyện vọng 4
Dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2018
- Các nguyện vọng sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới (nguyện vọng 1 là nguyện vọng ưu tiên cao nhất).
- Thí sinh đăng ký nguyện vọng nào không đúng với quy định của các ngành thì nguyện vọng đó sẽ không nhập vào hệ thống xét tuyển.
- Tổng số nguyện vọng (bắt buộc):……

Các bạn nhập thông tin nguyện vọng theo cấu trúc: Tên ngành - Mã ngành - Mã Tổ hợp Môn - Điểm

Nguyện vọng 1 (*)
Tên ngành - Mã ngành (*)
Bạn cần nhập thông tin vào mục này.
Mã Tổ hợp Môn (*)
Bạn cần nhập thông tin vào mục này.
Điểm (*)
Bạn cần nhập thông tin vào mục này.
Nguyện vọng 2
Nguyện vọng 3
Nguyện vọng 4