Danh sách thí sinh đã đăng ký
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 57 mục.
trong 3
# Họ và tên Khoa/Ngành Thời gian nhập học Thời điểm đăng ký
1 Lê Đức Anh Luật kinh tế - 7380107 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2018 đến 25/8/2018 11:11 13/05/2018
2 LÊ MAI ANH Công nghệ truyền thông - 7320106 Quản trị kinh doanh - 7340101 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - 7810103 Đợt 1: Từ ngày 22/07/2018 đến 30/7/2018 21:12 12/05/2018
3 Phạm Ngọc Lan Anh Kế toán - 7340301 Đợt 1: Từ ngày 22/07/2018 đến 30/7/2018 22:35 11/05/2018
4 Phùng Ngọc Ánh Quản trị kinh doanh - 7340101 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2018 đến 25/8/2018 21:38 18/05/2018
5 Nguyễn Thị Lan Anh Quản trị kinh doanh - 7340101 Kế toán - 7340301 Công nghệ truyền thông - 7320106 Ngôn ngữ Anh - 7220201 Đợt 1: Từ ngày 22/07/2018 đến 30/7/2018 09:27 27/05/2018
6 Nguyễn Thị Lan Anh Công nghệ truyền thông - 7320106 Quản trị kinh doanh - 7340101 Kế toán - 7340301 Ngôn ngữ Anh - 7220201 Đợt 1: Từ ngày 22/07/2018 đến 30/7/2018 09:48 27/05/2018
7 Phạm Thị Lan Anh Quản trị kinh doanh - 7340101 Tài chính ngân hàng - 7340201 Kế toán - 7340301 Đợt 1: Từ ngày 22/07/2018 đến 30/7/2018 09:33 23/04/2018
8 Trần văn bách Quan hệ công chúng - 7320108 Quan hệ công chúng - 7320108 Đợt 4: Từ ngày 15/09/2018 đến 20/10/2018 01:08 24/05/2018
9 Nguyễn Vũ Gia Bách Kỹ thuật điện tử - viễn thông - 7520207 Công nghệ thông tin - 7480201 Quản trị kinh doanh - 7340101 Đợt 1: Từ ngày 22/07/2018 đến 30/7/2018 16:20 16/05/2018
10 Nguyễn Bích Cây Thiết kế nội thất - 7580108 Quản trị kinh doanh - 7340101 Tài chính ngân hàng - 7340201 Công nghệ thông tin - 7480201 Đợt 1: Từ ngày 22/07/2018 đến 30/7/2018 18:04 22/04/2018
11 Lưu Thị Kiều Chinh Quản trị kinh doanh - 7340101 Kế toán - 7340301 Tài chính ngân hàng - 7340201 Công tác xã hội - 7760101 Đợt 1: Từ ngày 22/07/2018 đến 30/7/2018 17:20 15/05/2018
12 Vũ Hợp Thành Chung Ngôn ngữ Anh - 7220201 Đợt 3: Từ ngày 01/09/2018 đến 10/9/2018 23:22 24/05/2018
13 Bùi thành công Công nghệ thông tin - 7480201 Đợt 1: Từ ngày 22/07/2018 đến 30/7/2018 11:35 17/05/2018
14 Nguyễn Xuân Cường Luật kinh tế - 7380107 Đợt 1: Từ ngày 22/07/2018 đến 30/7/2018 17:09 18/05/2018
15 TÔ ĐỨC DŨNG Thiết kế đồ họa - 7210403 Công nghệ truyền thông - 7320106 Công nghệ thông tin - 7480201 Công nghệ đa phương tiện - 7480203 Đợt 4: Từ ngày 15/09/2018 đến 20/10/2018 07:44 07/05/2018
16 Nguyễn Văn Dũng Kỹ thuật xây dựng - 7580201 Kỹ thuật điện tử - viễn thông - 7520207 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2018 đến 25/8/2018 20:29 06/05/2018
17 Nguyễn Văn Dũng Kỹ thuật xây dựng - 7580201 Kỹ thuật điện tử - viễn thông - 7520207 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2018 đến 25/8/2018 20:26 06/05/2018
18 Nguyễn Văn Dũng Kỹ thuật xây dựng - 7580201 Kỹ thuật điện tử - viễn thông - 7520207 Kiến trúc - 7580101 Đợt 1: Từ ngày 22/07/2018 đến 30/7/2018 21:43 12/05/2018
19 TẠ THÙY DƯƠNG Quan hệ công chúng - 7320108 Công nghệ truyền thông - 7320106 Ngôn ngữ Anh - 7220201 Công nghệ đa phương tiện - 7480203 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2018 đến 25/8/2018 22:37 15/05/2018
20 Nguyễn Hoàng Giang Công nghệ thông tin - 7480201 Luật kinh tế - 7380107 Đợt 3: Từ ngày 01/09/2018 đến 10/9/2018 00:35 03/05/2018
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 57 mục.
trong 3