Danh sách thí sinh đã đăng ký
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 495 mục.
trong 25
# Họ và tên Khoa/Ngành Thời gian nhập học Thời điểm đăng ký
1 Nguyễn Thị Hương Quỳnh Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - 7810103 Quản trị kinh doanh - 7340101 Tài chính ngân hàng - 7340201 Đợt 3: Từ ngày 01/09/2018 đến 10/9/2018 07:54 15/08/2018
2 Nguyễn Thị Thúy Tài chính ngân hàng - 7340201 Công nghệ thông tin - 7480201 Kế toán - 7340301 Quản trị kinh doanh - 7340101 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2018 đến 25/8/2018 22:09 14/08/2018
3 Phạm Thị Nhung Công nghệ thông tin - 7480201 Dược - 7720201 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2018 đến 25/8/2018 12:16 14/08/2018
4 Lại Văn Nghĩa Công nghệ thông tin - 7480201 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2018 đến 25/8/2018 16:51 13/08/2018
5 Phan Thị hảo Công nghệ thông tin - 7480201 Tài chính ngân hàng - 7340201 Kỹ thuật điện tử - viễn thông - 7520207 Thiết kế thời trang - 7210404 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2018 đến 25/8/2018 21:30 12/08/2018
6 Nguyễn Thị Diệu Hương Kế toán - 7340301 Tài chính ngân hàng - 7340201 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2018 đến 25/8/2018 21:25 12/08/2018
7 Phạm Hữu Tình Kỹ thuật điện tử - viễn thông - 7520207 Công nghệ thông tin - 7480201 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2018 đến 25/8/2018 12:39 12/08/2018
8 Nguyễn Thị Phương Thảo Dược - 7720201 Quản trị kinh doanh - 7340101 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - 7810103 Kế toán - 7340301 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2018 đến 25/8/2018 09:44 12/08/2018
9 Lý Văn Quân Luật kinh tế - 7380107 Tài chính ngân hàng - 7340201 Dược - 7720201 Đợt 3: Từ ngày 01/09/2018 đến 10/9/2018 00:30 12/08/2018
10 Nguyễn Hải Quân Quản trị kinh doanh - 7340101 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2018 đến 25/8/2018 23:22 11/08/2018
11 Đinh Thị Phương Thảo Dược - 7720201 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2018 đến 25/8/2018 21:31 11/08/2018
12 Nguyễn Thị Hoài Dược - 7720201 Điều Dưỡng - 7720301 Điều Dưỡng - 7720301 Điều Dưỡng - 7720301 Đợt 3: Từ ngày 01/09/2018 đến 10/9/2018 16:20 11/08/2018
13 Phạm Huy Bình Công nghệ thông tin - 7480201 Ngôn ngữ Anh - 7220201 Quản trị kinh doanh - 7340101 Luật kinh tế - 7380107 Đợt 3: Từ ngày 01/09/2018 đến 10/9/2018 14:50 11/08/2018
14 Thân Ngọc Thành Công nghệ thông tin - 7480201 Kỹ thuật điện tử - viễn thông - 7520207 Thiết kế đồ họa - 7210403 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2018 đến 25/8/2018 12:19 11/08/2018
15 Lê Văn Hoàng Công nghệ thông tin - 7480201 Công nghệ thông tin - 7480201 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2018 đến 25/8/2018 11:48 11/08/2018
16 Nguyễn Thị Huyền Điều Dưỡng - 7720301 Công tác xã hội - 7760101 Dược - 7720201 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2018 đến 25/8/2018 10:57 11/08/2018
17 Nguyễn Bình Dương Công nghệ thông tin - 7480201 Quản trị kinh doanh - 7340101 Công nghệ truyền thông - 7320106 Luật kinh tế - 7380107 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2018 đến 25/8/2018 22:00 10/08/2018
18 Phan Thị Lan Hương Công nghệ thông tin - 7480201 Đợt 1: Từ ngày 22/07/2018 đến 30/7/2018 20:57 10/08/2018
19 Trần Văn Vinh Kỹ thuật xây dựng - 7580201 Quản trị kinh doanh - 7340101 Kế toán - 7340301 Luật kinh tế - 7380107 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2018 đến 25/8/2018 13:52 10/08/2018
20 Hoàng Văn Hậu Quản trị kinh doanh - 7340101 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2018 đến 25/8/2018 12:03 10/08/2018
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 495 mục.
trong 25