Danh sách thí sinh đã đăng ký
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 534 mục.
trong 27
# Họ và tên Khoa/Ngành Thời gian nhập học Thời điểm đăng ký
1 Nguyễn Trọng Sơn Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - 7810103 Quan hệ công chúng - 7320108 Ngôn ngữ Anh - 7220201 Công nghệ truyền thông - 7320106 Đợt 4: Từ ngày 15/09/2018 đến 20/10/2018 00:24 29/12/2018
2 Đặng Thị Minh Ngôn ngữ Anh - 7220201 Dược - 7720201 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - 7810103 Đợt 4: Từ ngày 15/09/2018 đến 20/10/2018 17:16 15/10/2018
3 Bùi Thị Điệp Dược - 7720201 Điều Dưỡng - 7720301 Đợt 4: Từ ngày 15/09/2018 đến 20/10/2018 12:03 15/10/2018
4 Bùi Thị Hiền Điều Dưỡng - 7720301 Luật kinh tế - 7380107 Đợt 4: Từ ngày 15/09/2018 đến 20/10/2018 12:00 15/10/2018
5 Lê Thị Nương Luật kinh tế - 7380107 Quản trị kinh doanh - 7340101 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - 7810103 Đợt 4: Từ ngày 15/09/2018 đến 20/10/2018 15:21 12/10/2018
6 Phạm Hữu Định Luật kinh tế - 7380107 Thiết kế nội thất - 7580108 Đợt 4: Từ ngày 15/09/2018 đến 20/10/2018 11:51 03/10/2018
7 Đỗ văn kiên Thiết kế nội thất - 7580108 Đợt 4: Từ ngày 15/09/2018 đến 20/10/2018 18:47 12/09/2018
8 Nguyễn Thị Thu Dung Quan hệ công chúng - 7320108 Công nghệ truyền thông - 7320106 Đợt 4: Từ ngày 15/09/2018 đến 20/10/2018 11:28 10/09/2018
9 Nguyễn Thị Thanh Kế toán - 7340301 Quản trị kinh doanh - 7340101 Ngôn ngữ Anh - 7220201 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - 7810103 Đợt 4: Từ ngày 15/09/2018 đến 20/10/2018 06:04 07/09/2018
10 LÊ THỊ HÀ Kế toán - 7340301 Kế toán - 7340301 Quản trị kinh doanh - 7340101 Tài chính ngân hàng - 7340201 Đợt 3: Từ ngày 01/09/2018 đến 10/9/2018 16:54 03/09/2018
11 Vũ Anh Sang Tài chính ngân hàng - 7340201 Quản trị kinh doanh - 7340101 Ngôn ngữ Anh - 7220201 Kế toán - 7340301 Đợt 3: Từ ngày 01/09/2018 đến 10/9/2018 13:50 01/09/2018
12 Nguyễn Hồng Vân Quan hệ công chúng - 7320108 Kế toán - 7340301 Đợt 3: Từ ngày 01/09/2018 đến 10/9/2018 16:07 31/08/2018
13 Trần Thị Hoàng Ly Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - 7810103 Luật kinh tế - 7380107 Đợt 4: Từ ngày 15/09/2018 đến 20/10/2018 01:43 31/08/2018
14 Lê Thị Phương Anh Công nghệ truyền thông - 7320106 Quan hệ công chúng - 7320108 Dược - 7720201 Đợt 3: Từ ngày 01/09/2018 đến 10/9/2018 12:09 30/08/2018
15 Tạ Thị Phương Hoa Ngôn ngữ Anh - 7220201 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - 7810103 Đợt 4: Từ ngày 15/09/2018 đến 20/10/2018 10:37 30/08/2018
16 Nguyễn thị linh Kế toán - 7340301 Công nghệ thông tin - 7480201 Thiết kế đồ họa - 7210403 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - 7810103 Đợt 3: Từ ngày 01/09/2018 đến 10/9/2018 10:34 27/08/2018
17 Trần Thị Trang Tài chính ngân hàng - 7340201 Kế toán - 7340301 Điều Dưỡng - 7720301 Dược - 7720201 Đợt 3: Từ ngày 01/09/2018 đến 10/9/2018 08:11 27/08/2018
18 Lường thị thuý nguyên Công tác xã hội - 7760101 Dược - 7720201 Điều Dưỡng - 7720301 Kế toán - 7340301 Đợt 3: Từ ngày 01/09/2018 đến 10/9/2018 07:46 27/08/2018
19 Đỗ Thị Sâm Kế toán - 7340301 Luật kinh tế - 7380107 Tài chính ngân hàng - 7340201 Công nghệ truyền thông - 7320106 Đợt 3: Từ ngày 01/09/2018 đến 10/9/2018 00:34 27/08/2018
20 Nguyễn Trung Kiên Quản trị kinh doanh - 7340101 Kế toán - 7340301 Đợt 4: Từ ngày 15/09/2018 đến 20/10/2018 12:31 25/08/2018
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 534 mục.
trong 27