Giới thiệu môi trường học tập Đại học Hòa Bình 

Chú trọng kỹ năng thay vì tập trung lý thuyết. Sinh viên sẽ được tham gia vào các buổi đào tạo tại doanh nghiệp để trải nghiệm thực tế ngay từ năm 2.