Hỗ trợ trực tuyến
Tel: 02471099669
Hotline: 02471099669

Thông báo tuyển sinh sau đại học 2018 - Trình độ Thạc sỹ

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định trình độ đào tạo thạc sĩ; Căn cứ năng lực đào tạo của Trường và nhu cầu người học, Trường Đại học Hòa Bình thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018 như sau:

Tuyển Sinh Thạc Sĩ Công Nghệ Thông Tin 2017

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định trình độ đào tạo thạc sĩ; Trường Đại học Hòa Bình thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2017 như sau:

Đại học Hòa Bình thông báo tuyển sinh Thạc sĩ - Sau ĐH 2017

Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành đào tạo phải học bổ sung kiến thức ngành của chương trình đại học trước khi dự thi.