Hỗ trợ trực tuyến
Tel: 02471099669
Hotline: 02471099669

Tuyển Sinh Theo Đơn Đặt Hàng

Nhà trường đào tạo theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp:Năm 2017
- Ngân hàng HDBank,
- Hãng hàng không Vietjet,
- Công ty Bất động sản Phú Long,
- Công ty Cổ phần Bắc Mỹ An – Furuma Resort Đà Nẵng,
- Công ty CP Thương mại dầu khí – Petechim JSC,
- Công ty CP Quảng cáo và tổ chức sự kiện Kỷ Nguyên,
- Công ty phần mềm D-Hearts Việt Nam,…
Với tổng chỉ tiêu năm 2017 là : 690