Hỗ trợ trực tuyến
Tel: 02471099669
Hotline: 02471099669

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

ÐẠI HỌC, CAO ÐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

A. THÔNG TIN THÍ SINH :
Họ tên thí sinh(Viết đúng như giấy khai sinh)
Năm tốt nghiệp THPT:
Email
Điện thoại
Thời gian nhập học
Địa chỉ: (Ghi rõ địa chỉ của bạn)
B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
(Thí sinh xét tuyển theo Tổng điểm cả năm lớp 12)
Tổng điểm
Tổng điểm
Nguyện vọng 1
Nguyện vọng 2
Nguyện vọng 3
Nguyện vọng 4
Hủy Or