Hỗ trợ trực tuyến
Tel: 02471099669
Hotline: 02471099669

Danh sách Đăng ký xét tuyểnDanh sách

Họ và tên Khoa/Ngành Thời gian nhập học Ngày đăng ký
324234324 Thiết kế nội thất - 52210405 Thiết kế đồ họa - 52210403 Dược - 527720201 Điều Dưỡng - 527720301 Đợt 2: Từ ngày 15/08/2018 đến 25/8/2018 15/03/2018
Nguyễn Hồng Quân Quan hệ công chung - 52360708 - C00: 15 Thiết kế nội thất - 52210405 Kế toán - 52340301 Kỹ thuật điện tử, truyền thông - 52520207 Thiết kế nội thất - 52210405 Đợt 1: Từ ngày 22/07/2018 đến 30/7/2018 15/03/2018
phí đăng huy Quản trị kinh doanh - 52340101 Đợt 1: Từ ngày 22/07/2018 đến 30/7/2018 13/03/2018
Trương Thị Hoa Điều Dưỡng - 527720301 Quan hệ công chúng - 52360708 Thiết kế đồ họa - 52210403 Đợt 1: Từ ngày 22/07/2018 đến 30/7/2018 11/03/2018
Trần Văn Thành Công nghệ thông tin - 52480201 Tài chính ngân hàng - 52340201 Kỹ thuật công trình xây dựng - 52580201 Quản trị kinh doanh - 52340101 Đợt 1: Từ ngày 22/07/2018 đến 30/7/2018 09/03/2018
Lê Ngọc Khanh quan hệ công chúng 52360708 C00, Đợt 1: Từ ngày 22/07/2018 đến 30/7/2018 08/03/2018
NGUYỄN TRỌNG SƠN Đợt 1: Từ ngày 22/07/2017 đến 30/7/2017 24/02/2018
Page 1 of 1