TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU HỒI GIẤY BÁO NHẬP HỌC NĂM 2024

Sau khi rà soát theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT, Trường Đại học Hòa Bình thông báo về việc thu hồi giấy báo nhập học năm học 2024. Trong đó thu hồi 129 giấy báo nhập học đã phát hành bao gồm (23 giấy ban hành ngày 02/5/2024 và 106 giấy ban hành ngày 10/5/2024), hoàn trả toàn bộ hồ sơ và toàn bộ kinh phí cho những thí sinh đã nhập học sớm vào trường.

*(Văn bản kèm theo)

Thông báo v.v thu hồi giấy báo nhập học năm 2024 (21.5.2024)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng ký tuyển sinh