QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận điểm trúng tuyển trình độ đại học chính quy tại Trường Đại học Hòa Bình đợt 1 năm 2023

Căn cứ Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 28/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Hoà Bình;

Căn cứ Quyết định số 2083/QĐ-BGDĐT ngày 21/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định ngường đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề trình độ đại học năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 03/2020/QĐ-HĐT ngày 01/10/2020 của Hội đồng trường về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình nhiệm kỳ 2020-2025;

Căn cứ Quyết định số 944/QĐ-ĐHHB ngày 23/12/2022 của Hiệu trưởng ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học của Trường Đại học Hòa Bình;

Căn cứ Quyết định số 522/QĐ-ĐHHB ngày 30/6/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình về Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2023 (Điều chỉnh bổ sung lần 1) của Trường Đại học Hòa Bình;

Căn cứ Biên bản họp ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Hội đồng tuyển sinh năm 2023 Trường Đại học Hòa Bình;

Theo đề nghị của Ủy viên Thường trực Hội đồng tuyển sinh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Công nhận điểm trúng tuyển trình độ đại học chính quy tại Trường Đại học Hòa Bình đợt 1 năm 2023 theo các hình thức xét tuyển như sau:

1. Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023:

TT Ngành đào tạo Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Điểm trúng tuyển
1 Y học cổ truyền 7720115 A00, B00, D07, D08 21.0
2 Dược học 7720201 21.0
3 Điều dưỡng 7720301 19.5
4 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, C01, D01 15.0
5 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, D96 15.0
6 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 7510605
7 Thương mại điện tử 7340122
8 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 C00, D01, D72, D96 15.0
9 Quản trị khách sạn 7810201
10 Luật kinh tế 7380107 A00, C00, D01, D78 15.0
11 Tài chính ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, D96 15.0
12 Kế toán 7340301
13 Thiết kế đồ họa 7210403 H00, H01, V00, V01 15.0
14 Thiết kế nội thất 7580108
15 Thiết kế thời trang 7210404
16 Công nghệ đa phương tiện 7329001 A00, A01, C01, D01 15.0
17 Quan hệ công chúng 7320108 C00, D01, D15, D78 15.0
18 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D14, D15, D78 15.0
19 Kỹ thuật ô tô 7520130 A00, A01, C01, D01 15.0

2. Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và bài thi sơ tuyển năng khiếu:

TT Ngành đào tạo Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Điểm trúng tuyển
01 Thiết kế đồ họa 7210403 H00, H01, V00, V01 15.0
02 Thiết kế nội thất 7580108
03 Thiết kế thời trang 7210404

3. Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (Học bạ THPT), Trung Cấp, Cao đẳng:

TT Ngành đào tạo Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Điểm trúng tuyển
1 Y học cổ truyền 7720115 A00, B00, D07, D08 Kết quả học tập lớp 12 đạt loại Giỏi trở lên; Điểm xét tốt nghiệp đạt từ 8,0 trở lên; Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng loại Khá trở lên và có 3 năm công tác trở lên
2 Dược học 7720201
3 Điều dưỡng 7720301 A00, B00, D07, D08 Kết quả học tập lớp 12 đạt loại Khá trở lên; Điểm xét tốt nghiệp đạt từ 6,5 trở lên; Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng loại Khá trở lên; Tốt nghiệp Tung cấp, Cao đẳng và có 5 năm công tác trở lên
4 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, C01, D01 17.0
5 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, D96 17.0
6 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 7510605
7 Thương mại điện tử 7340122
8 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 C00, D01, D72, D96 17.0
9 Quản trị khách sạn 7810201
10 Luật kinh tế 7380107 A00, C00, D01, D78 17.0
11 Tài chính ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, D96 17.0
12 Kế toán 7340301
13 Công nghệ đa phương tiện 7329001 A00, A01, C01, D01 17.0
14 Quan hệ công chúng 7320108 C00, D01, D15, D78 17.0
15 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D14, D15, D78 17.0
16 Kỹ thuật ô tô 7520130 A00, A01, C01, D01 17.0

Điều 2. Điểm trúng tuyển là căn cứ để Hội đồng tuyển sinh lập danh sách thí sinh trúng tuyển vào đại học chính quy tại Trường Đại học Hòa Bình năm 2023.

Điều 3. Hội đồng tuyển sinh và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Xem chi tiết tạ đây: Quyết định v.v công nhận điểm trúng tuyển trình độ đại học chính quy tại Trường Đại học Hòa Bình đợt 1 năm 2023

One thought on “QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận điểm trúng tuyển trình độ đại học chính quy tại Trường Đại học Hòa Bình đợt 1 năm 2023

  1. Pingback: Thời gian nhập học Trường Đại học Hòa Bình năm 2023 là khi nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng ký tuyển sinh