Tuyển sinh đại học chính quy với đối tượng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên (liên thông, văn bằng 2)

1.Đối tượng tuyển sinh: Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp và bằng tốt nghiệp THPT; người có...

Xem chi tiết