Khuyến khích phát triển khoa học và công nghệ trong trường đại học

NDO – Ngày 18/5, Trường Đại học Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Trường Đại học Hòa Bình trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích nghiên cứu xuất sắc.
Trường Đại học Hòa Bình trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích nghiên cứu xuất sắc.

Theo TS Nguyễn Văn Ngữ, Chủ tịch hội đồng Trường Đại học Hòa Bình, những năm qua, trường luôn quan tâm phát triển khoa học công nghệ, khuyến khích sinh viên, học viên nghiên cứu khoa học; đổi mới đào tạo và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao.

Từ tháng 5/2022 đến tháng 5/2023, các nhà khoa học của Trường Đại học Hòa Bình đã công bố 11 bài báo trên các tạp chí quốc tế có uy tín, 8 bài nghiên cứu đăng kỷ yếu hội thảo quốc tế, 78 bài viết trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và 23 bài nghiên cứu đăng trên các kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước cùng nhiều sản phẩm khoa học có giá trị liên quan đến chủ đề chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giảng dạy.

Năm học 2022-2023, sinh viên của trường được phê duyệt 21 đề tài nghiên cứu khoa học, tạo phong trào nghiên cứu rộng khắp, gắn đào tạo với nghiên cứu thực tiến. Kết quả các bài báo, công trình nghiên cứu được kiểm định, đánh giá tiềm năng, uy tín trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Với chủ đề Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2023: “Khoa học Công nghệ và đổi mới sáng tạo-nâng cao tiềm lực và vị thế quốc gia”, hoạt động khoa học công nghệ của Trường Đại học Hòa Bình tập trung vào định hướng nghiên cứu cơ bản, lâu dài, tiếp tục xây dựng nguồn nhân lực khoa học đủ về số lượng, nâng cao chất lượng; đổi mới cơ chế quản lý khoa học của nhà trường; khơi dậy, truyền cảm hứng và khát vọng sáng tạo trong cộng đồng sinh viên, hình thành văn hoá đổi mới, khởi nghiệp; nuôi dưỡng tình yêu khoa học trong giảng viên và sinh viên.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, TS Đào Quang Thuỷ cho biết, hiện nay, có nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển khoa học công nghệ nói chung, khoa học và công nghệ trong các trường đại học nói riêng đã được ban hành. Các nhà khoa học, trường đại học tham gia vào các hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghệ để lại nhiều thành tích. Dù là trường tư thục nhưng với sự quan tâm đầu tư đúng hướng, Trường Đại học Hòa Bình trong một năm có 11 bài báo quốc tế và nâng cấp tạp chí nghiên cứu của trường… là những kết quả đáng khích lệ.

Cũng theo TS Đào Quang Thủy, nghị định quy định hoạt động khoa học và công nghệ hiện nay có nhiều điểm mới, trong đó khuyến khích thành lập doanh nghiệp, các quỹ hoạt động khoa học công nghệ trong trường đại học. Vì vậy, ngành Khoa học và Công nghệ ủng hộ và khuyến khích các trường đại học đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học; tham gia các đề tài nghiên cứu quốc gia; tham gia các hoạt động đổi mới sáng tạo. Các trường thành lập các nhóm nghiên cứu mạnh, thành lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ; gắn các hoạt động nghiên cứu với thực tiễn; khuyến khích và tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các hoạt động khởi nghiệp, đôi mới sáng tạo nhằm góp phần phát triển khoa học và công nghệ, nâng cao tiềm lực và vị thế quốc gia…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện cho tôi Facebook Messenger
Đăng ký tuyển sinh