Trường Đại học Hòa Bình tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2023 – 2024

Sáng ngày 04/04/2024, Trường Đại học Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác giáo dục – đào tạo học kỳ I và tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2023-2024. Tham dự Hội nghị có Ban lãnh đạo Nhà trường, lãnh đạo các Khoa/Phòng/Viện/Trung tâm, cùng đông đảo các Thầy cô là giảng viên trong trường.

Tại Hội nghị, Ths. Dương Văn Bá, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo ĐH&SĐH đã báo cáo sơ kết học kỳ 1. Theo đó, trong học kỳ vừa qua Nhà trường đã triển khai đánh giá một số nội dung thực hiện kế hoạch đào tạo bao gồm: Đánh giá việc thực hiện kế hoạch và quy trình giảng dạy của Giảng viên, công tác tổ chức và quản lý lớp học; Đánh giá việc đổi mới phương pháp giảng dạy, đào tạo gắn lý thuyết với thực tiễn, đổi mới phương pháp đánh giá người học theo chuẩn đầu ra học phần; Đánh giá về thực hiện quy trình mời giảng, quản lý chuyên môn giảng viên thỉnh giảng; Đánh giá về giảng viên tham gia quản lý sinh viên trên lớp và tư vấn giúp đỡ người học, thực hiện nhiệm vụ cố vấn học tập theo quy định; Đánh giá tình hình học tập của sinh viên, học viên; Cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện phục vụ giảng dạy và học tập; Đánh giá việc xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, ra đề thi và chất lượng đề thi; Đánh giá công tác coi thi, chấm thi, trả điểm thi kết thúc học phần.

Báo cáo nêu rõ, học kỳ I năm học 2023 – 2024 công tác giáo dục – đào tạo của Nhà trường có nhiều chuyển biến tích cực, hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc trên các mặt: Công tác chỉ đạo, điều hành, kế hoạch đào tạo linh hoạt, nhạy bén phù hợp với đặc điểm, tình hình; xây dựng và triển khai thực hiện tốt chương trình đào tạo; Tổ chức triển khai Tập huấn cho cán bộ, giảng viên toàn trường về “Phương pháp dạy học truyền cảm hứng”; Phối hợp, tham gia tổ thanh tra thường xuyên về quy định dạy và học; Đội ngũ giảng viên cơ hữu tích cực, chủ động và có trách nhiệm cao tham gia quản lý sinh viên trên lớp và tư vấn giúp đỡ người học ngoài giờ lên lớp, tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa cho sinh viên; Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, thư viện, phòng thí nghiệm, các điều kiện phục vụ công tác đào tạo đã được quan tâm đầu tư, mua sắm mới, sửa chữa, nâng cấp đáp ứng nhu cầu dạy và học trong toàn trường; Ban đầu đã xây dựng được bộ ngân hàng câu hỏi cho các học phần trong học kỳ 1 và quản lý, sử dụng đúng quy định, chất lượng đáp ứng yêu cầu, công tác tổ chức thi, ra đề thi và chấm thi đã được cải tiến, bước đầu đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng đào tạo. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế cần rút kinh nghiệm, khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, NGND.PGS.TS Tô Ngọc Hưng đã biểu dương và ghi nhận những kết quả đã đạt được trong học kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh việc tăng cường hơn nữa trong công tác phối hợp giữa các Khoa/Phòng ban, giữa các giảng viên trong Nhà trường, hoàn thiện các nội dung trong chương trình đào tạo, khắc phục những khó khăn, hạn chế, đưa ra những đề xuất, biện pháp để công tác giáo dục đào tạo trong Nhà trường ngày càng tốt hơn, chất lượng cao hơn.

Cũng tại Hội nghị, Ban lãnh đạo nhà trường đã lắng nghe những ý kiến đóng góp của các Thầy cô các Khoa/Phòng/Viện/Trung tâm những nội dung góp ý trên tinh thần xây dựng, giúp nhà trường có những cải tiến tốt hơn trong thời gian tới.

Hội nghị cũng thông qua những nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục – đào tạo trong học kỳ II gồm: Hoàn thiện hệ thống văn bản quy định, quy trình, quy chế trong quản lý đào tạo, xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, hoàn thiện phần mềm quản lý đào tạo tín chỉ ứng dụng trong công tác quản lý đào tạo; Tiếp tục đẩy mạnh việc tìm nguồn giảng viên thỉnh giảng, bổ sung đội ngũ giảng viên cơ hữu; Chỉ đạo các Khoa, giảng viên hoàn thiện các công việc tồn tại ở học kỳ I và hoàn thiện hồ sơ giảng dạy học kỳ II; Điều chỉnh, cập nhật, quản lý chương trình đào tạo; kiểm soát đề cương, bài giảng, thời lượng lên lớp của giảng viên; điều chỉnh các hình thức, phương pháp dạy học phù hợp với điều kiện học tập của SV; Phòng ĐT ĐH&SĐH phối hợp với Phòng HCTH (Bộ phận Thanh tra GD) và các Khoa tổ chức dự giờ giảng để nắm bắt tình hình thực hiện kế hoạch đào tạo, cũng như chất lượng giảng dạy của giảng viên; Đẩy nhanh tiến độ thi công, sửa chữa, hoàn thiện và ổn định về cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy và học hiệu quả; Tăng cường hơn nữa việc kết nối, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước của các Khoa, của Nhà trường để phối hợp tổ chức các hoạt động đào tạo và thực hành, thực tập, hỗ trợ giải quyết việc làm cho sinh viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng ký tuyển sinh