GIỚI THIỆU NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

📌 Mã ngành: 7340201

📌 Tổ hợp xét tuyển/thi:

  • A00: Toán, Vật lý, Hoá học
  • A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
  • D01: Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn
  • D96: Toán, Tiếng Anh, Khoa học xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân)

Ngành Tài chính ngân hàng

📌 Đặc điểm chương trình đào tạo:

Chương trình đào tạo đặt mục tiêu cung cấp lực lượng lao động chất lượng cao trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng: Có kiến thức toàn diện về tài chính cơ bản, kiến thức chuyên sâu về tài chính- ngân hàng và kỹ năng thực hành.

Có tư duy độc lập; có năng lực tự đào tạo bổ sung. Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong công tác chuyên môn. Có đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm đối với xã hội và công việc. Chương trình đào tạo ngành Tài chính ngân hàng được xây dựng theo định hướng ứng dụng: vừa trang bị các kiến thức cơ bản tại trường, vừa trải nghiệm thực tế tại các ngân hàng, doanh nghiệp do chính các chuyên gia tài chính ngân hàng hướng dẫn.

📌 Cơ hội nghề nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp không chỉ có cơ hội làm việc trong các ngân hàng, tổ chức tín dụng mà còn có thể làm việc ở các công ty, tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, các công ty thương mại và dịch vụ chứng khoán, công ty bảo hiểm, tư vấn tài chính, cơ quan nhà nước

Thời gian đào tạo: 4 năm (130 Tín chỉ )
Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân Tài chính ngân hàng
Facebook: https://www.facebook.com/daihochoabinh2802/

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng ký tuyển sinh