GIỚI THIỆU NGÀNH LUẬT KINH TẾ

📌 Mã ngành: 7380107

📌 Tổ hợp xét tuyển/thi:

  • A00: Toán, Lý, Hóa
  • C00: Văn, Sử, Địa
  • D01: Văn, Toán, Tiếng Anh
  • D78: Văn, Tiếng Anh, Khoa học xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân)

📌 Đặc điểm chương trình đào tạo:

Đào tạo cử nhân Luật kinh tế có kiến thức chuyên sâu về Luật kinh tế đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; Khả năng hiểu và hệ thống các học thuyết pháp lý và hệ thống lĩnh vực của pháp luật. Để có đủ các kiến thức để phản biện, xây dựng, vận dụng các quy định của pháp luật trong hoạt động doanh nghiệp; Nghiên cứu và xử lý những vấn đề pháp lý đặt ra trong thực tiễn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và quản lý nhà nước đối với nền kinh tế Việt Nam; Nhận biết được các cơ hội và thách thức trong hoạt động hành nghề Luật doanh nghiệp.

📌 Cơ hội nghề nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp và đạt chuẩn đầu ra ngành Luật kinh tế của Trường Đại học Hòa Bình có thể làm việc tại các bộ phận, cơ quan sau:

  • Bộ phận quản trị và chuyên gia pháp luật trong các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế, xã hội;
  • Bộ phận thực hiện các dịch vụ pháp lý của luật sư hoặc người hành nghề luật sư trong các tổ chức dịch vụ pháp luật;
  • Công chức trong các cơ quan nhà nước các cấp về lập pháp, hành pháp và tư pháp;
  • Bộ phận nghiên cứu, giảng dạy về pháp luật kinh tế, quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh;
  • Các cơ quan Nhà nước về lập pháp, hành pháp và tư pháp từ trung ương đến địa phương với với  vai trò: Cán bộ nghiên cứu, soạn thảo chính sách, dịch vụ công, tổ chức thực thi pháp luật về kinh tế và thương mại. Có thể được bổ nhiệm các chức danh tư pháp trong các cơ quan kiểm sát, tòa án, thi hành án;
  • Các tổ chức kinh tế với vai trò: Chuyên gia pháp lý trong lĩnh vực kinh tế và thương mại, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu, bảo hộ trí tuệ cho doanh nghiệp tại Việt Nam và nước ngoài;

Thời gian đào tạo: 4 năm (125 tín chỉ)
Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân Luật kinh tế

THÔNG TIN HỖ TRỢ XÉT TUYỂN

Hotline: 02471099669 – 0981969288 – 0865705899

E-mail: tuyensinh@daihochoabinh.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện cho tôi Facebook Messenger
Đăng ký tuyển sinh